Beheer

Visualisatie

Op deze plek liggen nu nog een drietal parterres, maar in de toekomst zullen hier zes jeu de boules banen liggen. Dit moet zorgen voor een levendig karakter en een sterkere verbinding met de bewoners die rond om het park wonen. De ruimte wordt gedeeltelijk omsloten door een al bestaande loofgang, die voor de nodige beslotenheid zorgt.

Ter vervanging van het vrij stenige oude parkeerterrein, is er een groenere versie van parkeren gecreëerd. Deze nieuwe parkeerplaats biedt plaats voor 40 auto's. Het belangrijkste is dat er een zachte overgang is van het harde verkeer, naar de rustige omgeving in het park. De toegang van de parking is veiliger gemaakt door een verkeer remmende drempel.   

Om het Laathof een eigen ruimte te geven voor hun jeugdige bezoekers. Is er een ruimte voorzien aan de achterzijde van het gebouw, die plaats bied voor een grote groep kinderen. Er is rekening gehouden met een speelpleintje en uitbreidingsmogelijkheid naar   het noordelijk gelegen speelveld.

Een wandeling door een gevarieerd gebied waar contrasten zich afwisselen. Er word gestart in een dicht bos en langzaam wordt men langs enkele waterpartijen geleid door de open ecologische as waar een totaal andere vegetatie zich huisvest.

Een belangrijk punt uit dit ontwerp is de connectie met de omgeving. Voor de relatie met het bosgoed zijn de oude assen die in het bosgoed lagen doorgetrokken het kasteeldomein in. Om deze assen nog eens te versterken, zijn op de buitenste twee assen bruggen voorzien. Dit geeft een sterke visuele relatie, maar het creëert ook meteen een ontsluiting naar het bosgoed. Het fundament van de oude brug blijft bewaard om zijn historische waarde.

1. Jeugdverblijf Het Laathof

2. Toegang

3. Brandtrappen

4. Speelplein

5. Banken voor activiteiten

 

1. Entree parkeerterrein

2. Rijpad halfverharding

3. Parkeervakken Bkk

4. Haag

5. Entree park

6. Speelzone

1. Verhoogde grasvlakken

2. Pad dolomiet

3. Bankje

4. Haag

5. Jeu de boules baan

6. Schaaktafels

7. Hydrangea collectie

1. Open drassige extensief onderhouden zone

2. Vlonderpad

3. Struweel

4. Solitaire boom

5. poel

 

1. Gracht

2. Brug

3. Fundament van historische brug

4. Onverhard pad

5. Pad dolomiet

 

Het pad rond de spiegelvijver

Het bospad richting de Schelde

Voor het beheerplan zijn er eerst een paar ingrijpende maatregelen nodig om vooral de grove structuur van het bomenbestand te behouden. daarvoor is een eerste aanzet gegeven die eerst voor verjonging moet zorgen, en de groei van onderbeplanting moet stimuleren. Voor enkele stukken is gekozen voor de selectie methode om te zorgen voor een gevarieerde beplanting/vegetatie.

R. BEEKMAN  - LANDSCAPE DESIGN