Museumtuin ST. Niklaas

Concepten

Programmapunten

Het streven is naar een evenwichtige ruimte tussen de beide musea, die harmonisch overloopt naar de parkeerzone. Een verweving van groen en verharding moet voor een rustig karakter zorgen. De museumtuin moet vooral dienen als een multifunctionele ontmoetingsruimte voor zowel direct omwonenden als museumbezoekers. Omdat

dit een van de weinige groene ruimten in de buurt is, zal de aantrekkingskracht alleen maar toenemen. En met als doorgangsfunctie naar de zwijgershoek, moet er een duidelijke en functionele verbinding zijn door het geheel.

Visualisatie

Een aanblik van de koperen muur die op termijn zal gaan verkleuren, en waarop verschillende kunst objecten zullen verschijnen.

Strengths

- De musea versterken de activiteit in hun directe omgeving.

- Een bomen bestand als groene basis.

- De restauratie van het museum, geeft de voormalige

  parkeerruimte een beter aanzien.

- De koperen gevel is een blikvanger

Weaknesses

- Er is een ruimtelijke tweedeling tussen de parkeerruimte

  en de museumtuin. waar geen enkele relatie kan worden gelegd.

- Er is geen voetgangerssturing op het parkeergedeelte aanwezig.

- Een smalle doorgang ten oosten die een twijfelachtig

  karakter heeft.

Opportunities

- Het verbinden van de twee deelruimten.

- De aanbouw van het museum in het geheel opnemen.

- Sturing van de verschillende passanten die door de

  museumtuin naar de zwijgershoek bewegen.

Threats

- De drang naar parkeerruimte .

- Versnippering van de ruimte.

 

- Een hedendaagse vormgeving.

- Verweving tussen de museumtuin en zwijgershoek.

- Een sturende structuur voor passanten.

- Kunst in de buitenruimte (verwondering).

- Speelruimte voor kinderen.

- Representatieve toegang tot de musea.

- Behoud van het huidige bomenbestand.

- Afstemming op de aanwezige elementen.

- De museumtuin moet een multifunctionele ruimte

  worden waar je kan lunchen, maar waar ook

  bijvoorbeeld lezingen kunnen worden gegeven.

- Verkeer remmende straatprofiel om de veiligheid

  op de parking te garanderen.

- Interactie verkrijgen met de bezoeker.

 

Algemeen

R. BEEKMAN  - LANDSCAPE DESIGN