Concept

- Een pastorijtuin in een modern jasje. Dit houd in een strakke vormgeving door de hele tuin. En een afbouw naar het landschappelijke door middel van structuur in de beplanting. Tevens worden er achter op de tuin nuts gebruiken voorzien in de vorm van een boomgaard.                                   

- De voortuin is formeel en rustig om de architectuur van de woning aan de straatzijde sterker naar voren te doen komen.

- Betrekking van de tuin in de omgevingscontext, door het introduceren van een bloemenweide in het achterste deel van de tuin.

- Het gebruik van authentieke materialen die in pastorijtuinen werden gebruikt zoals bijv. gebakken klinkers.

- Behoud van het kwalitatief goede bomen bestand.

- Om de historische walgracht te accentueren, word deze meer in de tuin betrokken en worden de binnenranden strak gemaakt met damwand en op het naar de woning gerichte deel zal een sierlijke Cortenstaalrand komen voor een meer stijlvolle afwerking.

- Functionaliteit aan de woning zodat men zonder obstakels rond het zwembad en aan de woning kan komen.

-Om visueel de volledige kavel te benutten, word het zicht naar achter op de kavel gestimuleerd door een lijnenspel.

- De vlonder vormt de as van de tuin. Hij is tevens een springplank baar het meer landschappelijke deel van de tuin. 

- Het zwembad krijgt een donkere betegeling aan de binnenkant. Op deze manier wordt de storende blauwe bak in de tuin vermeden.  

Algemeen

Deze woning valt buiten de een rioleringszone en komt dus niet in aanmerking voor een aansluiting op het rioolnetwerk, hierdoor is het verplicht om een waterzuiverings- systeem te hebben voor de zuivering van het afvalwater. Naast de zuiverende werking zal deze zone met zijn water- en moerasplanten, tevens een overvloeiing zijn naar het natuurlijke deel van de tuin.

 

Gebruikte planten

- Acorus callamus                        Kalmoes

- Carex sub.                                 Zegge

- Iris pseudacorus                        Gele lis

- Sparganium erectum                 Grote egelskop

- Phragmites communis               Riet

 

Beplanting

Beheer

- Zorgen voor voldoende bacteriële activiteit.

- In de herfst moeten bladverliezende soorten op 5 cm. van de waterspiegel worden afgeknipt.

- Woekeraars uitdunnen.

Algemeen

Een nieuw opgetrokken vrijstaande woning met een relatief diepe tuin, waarin een historische walgracht ligt. Er dient rekening gehouden te worden met andere reeds aanwezige elementen als bomen en een tuinpaviljoen. In de tuin moet een zwembad  en een heliofyten zuiveringssysteem (IBA.) geïntegreerd worden.

Pastorijtuin

R. BEEKMAN  - LANDSCAPE DESIGN