Concept

Algemeen

- Een duidelijke relatie naar het dorp en het landschap vormen.

- Het gebruik door omwonenden en recreanten stimuleren.

- De biodiversiteit verhogen.

- Het contrastrijker maken van de wandeling binnen het domein.

De kasteeltuin

- Het herwaarderen van de zone rond de spiegelvijver.

- De ruimte voor het kasteel meer allure geven.

- Een visuele binding tot stand brengen tussen het kasteel en het dorp.

- Verblijfsruimten creëren voor verschillende doelgroepen.

Het parkbos

- Het opstellen van een goed en vooral duurzaam beheerplan.

- Relatie leggen met het bij de schelde gelegen jachtpaviljoen. 

- Een visueel toegankelijkere ingang van het parkbos aan de noordelijke zijde.

- Het speelbos een duidelijke identiteit geven.

De connectie met de omgeving wordt verkregen door het benadrukken van de assen die vanaf het domein het omringende landschap in lopen. Het benadrukken gebeurd ondermeer door begeleidende verlichting richting het noordelijk gelegen jachtpaviljoen. Door het verlengen van de kasteeldreef in de kasteeltuin. En door het opentrekken van de as, aan de linker- en rechterkant van het kasteel. Dit moet er voor zorgen dat de drempel om het park te bezoeken verlaagd wordt.

Het voorzien van verblijfsruimten heeft als doel. Het aantrekken van nieuwe bezoekers, en moet er voor zorgen dat er over het algemeen langer vertoefd kan worden.              De kasteeltuin moet een combinatie zijn van rust en actieve recreatie, dit moet een levendig en fris karakter uitstralen. En tegelijk een formeel visitekaartje zijn voor het kasteel. De actieve recreatie zal worden in gevuld door een jeu de boules ruimte, die afgeschermd word door de bestaande loof gang. Rond de spiegelvijver worden de platanen gekapt en moet de nieuw aan te leggen walbeschoeiing ervoor zorgen dat de beleving van het water versterkt wordt. Het speelbos krijgt een eigen identiteit om een aantrekkingskracht uit te oefenen op zijn jeugdige bezoekers. Contrasten tussen open en gesloten wisselen zich hier af. Verder zullen kinderen geprikkeld worden om te spelen met de reeds aanwezige elementen.

In het rechts gelegen bosgoed is een boswandeling uitgezet, om het bestaande wandelnetwerk uit te breiden met een meer gevarieerde wandeling. Deze wandeling is tot stand gekomen door contrasten in droog/nat, open/gesloten. Dit moet er voor zorgen dat de wandelaar zich geen moment verveeld en een grote diversiteit aan vegetatie tegen komt.

Een degelijk beheerplan voor het parkbos word opgesteld. Waar de aandacht zich vooral zal moeten vestigen op de verjonging van het aanwezige bomenbestand (het liefst 3 generaties) en een ondersteuning van de nu vrij summiere onderbeplanting. Gestreefd zal worden naar en hoge biodiversiteit en het stimuleren van natuurlijke processen.  

Algemeen

Dit is een kasteeldomein nabij de Schelde. Na een jarenlange verpaupering wordt er weer nieuw leven in het historisch erfgoed gebracht.  

Kasteel domein DŽUrsel

R. BEEKMAN  - LANDSCAPE DESIGN