Concept en doelstellingen

- Het clusteren van de sportvelden, waardoor een centraal sportgebeuren ontstaat. Zo word het vrij natte westelijke deel van het park ontzien, dat deels toch niet geschikt is bevonden om sportactiviteiten te huisvesten.

- De verschillende zones vloeien in elkaar over om de relatie onderling te versterken.

- Het oude cricketveld veranderen in een vrije recreatieweide waardoor een nieuwe bezoekersgroep moet worden bereikt en een langdurig verblijf in het park mogelijk maakt vooral in de zomermaanden.

- Een zachtere overgang van het oude park deel, waardoor er een harmonie ontstaat tussen beide delen. De drempel zal verdwijnen om dit park deel te bezoeken.

- Een relatie naar het landschap leggen doormiddel van doorkijken en het benadrukken van enkele landschapskenmerken.

- De vroegere hondenweide word in gericht als ecologische-zone, waarbij educatie een sterke rol mag spelen voor jonge bezoekers. 

-Jongeren krijgen de ruimte in een voor hun in gerichte ruimte, dit wil zeggen een basketbalveld en verplaatsbare skate-elementen. Dit geheel is op een centraal punt in het park en in het zicht van de passanten, Dit moet vandalisme remmend werken.

- Het grootste deel van de aanwezige groenstructuur blijft behouden, waardoor er een goede basis ligt voor de toekomst.

Concepten

Ecologische zone

Dit is de meest westelijk gelegen zone. Deze voormalige hondenweide heeft een meer dankbare functie gekregen, door het om te vormen naar een ecologische zone. Er ontstaat een link naar het boven gelegen bos en naar de percelenstructuur rechts. Door dit geheel loopt een vlonder pad waaraan educatieve elementen kunnen worden gekoppeld,  zoals bijvoorbeeld een vogelkijkhut. In deze zone staan de natuurlijke processen voorop, mede daarom zal dit een zeer extensief onderhouden park deel worden. Er moet gestreefd worden naar een hoge diversiteit in beplanting of vegetatie als we daarover mogen spreken.

 

Visualisatie

Sportcluster

Door het herschikken van de sportvelden, ontstaat er een kern binnen het sport gebeuren. Hierop is ingesprongen door het reeds aanwezige gebouw om te toveren tot kantine en verkleedruimte. Door er een parkeerterrein,  fietsenstalling  en een terras aan te koppelen, zullen er meer mensen gebruik van de sport faciliteiten maken.

Vrije recreatieruimte

Het oude cricketveld is verdwenen omdat dit te weinig werd gebruikt. De nieuwe functie is ingekleed door een zonneheuvel die is ingekleed door een heestergroep met daarin enkele bomen die voor de nodige rugdekking moet zorgen. Voor de heuvel is een ruime speel- en picknickweide voorzien. Die op zijn beurt weer grenst aan de vijver die de afbouw naar het ecologische deel inluid. 

Jongeren zone

Een plek voor jongeren is altijd een probleem, en dat zal ook altijd wel zo blijven. Deze groep is vaak in conflict met andere groepen, omdat ze zich willen afzetten tegen de maatschappij. Dat heb ik hier willen oplossen door ze een eigen ruimte te geven met diverse skate- en zitelementen. Verder is dit een stenige onderhoudsarme ruimte waar enkel opgeruimd dient te worden in verband met zwerfvuil en bladeren. 

Detail verplaatsbare skateramp

Primair bedrijfsadres

Adresregel 2

Adresregel 3

Adresregel 4

Adres

Algemeen

Het gaat hier om het park deel sport, van het Mechelse Vrijbroekpark. Omdat deze sportzone in de uiterst zuidelijke hoek van het park gesitueerd is, werd er steeds minder gebruik gemaakt van dit sportieve deel. Om deze trend tegen te gaan moest er een nieuwe indeling komen voor deze vrij open en kille ruimte. Hierbij dient met respect voor de bestaande elementen ontworpen te worden.

Vrijbroekpark  mechelen

R. BEEKMAN  - LANDSCAPE DESIGN