Algemeen

Een openruimte in een gesloten stad die tot op heden gebruikt wordt als parkeerstrook. In een vervallen stadsdeel wat enkel lijkt te dienen voor mensen die in of uit de stad willen gaan. Toch is dit een belangrijk punt binnen de stad Brussel vanaf hier vertrekken de internationale treinen die oa. naar Parijs en Amsterdam reizen. Dus juist hier moet de binding met het hart van Brussel het sterkst zijn. Maar door het  voorbij razende verkeer is de ring een obstakel geworden voor het zachte verkeer dat de binnenstad in wil.

Stationsomgeving  Brussel Midi

Concept

- De zwakkere voetganger zal een belangrijkere functie binnen de het geheel moeten vervullen.

- Er moeten verblijfsruimten worden voorzien voor zowel de bewoners als passanten.       

- Herkenningspunten voor een eigen identiteit en duidelijke sturingen voor voetgangers van en naar het centrum van de stad.                             

- De fietser afschermen van het harde verkeer doormiddel van een groenstrook.

- Duidelijk aanwezige oversteekplaatsen dienen te worden voorzien, met name op het traject richting het centrum.

- Openruimten multifunctioneel inrichten, zodat deze kunnen dienen voor uiteenlopende  activiteiten.

- Het ringverkeer afremmen door een wisselende beeldopbouw.

- Het stationsplein een eigen identiteit geven, gecombineerd met enkele functies waaronder oa. een fietsenstalling.

- Een toegankelijke groenstrook binnen de ringbaan, waar in een trambaan wordt geïntegreerd.

Voetgangers mobiliteitsplan

Gemotoriseerd mobiliteitsplan 

Ruimtelijkconcept

Dragende groenstructuur

Op dit deel van het traject van de ring, wordt de zwakkere weggebruiker gescheiden van het harde verkeer. Brede zebrapaden bieden een veilige oversteek mogelijkheid voor zowel voetgangers als de mindervalide, die tot nu toe geconfronteerd werden met hoge stoepranden. De ringzone is een afwisseling van open en gesloten, dit houd de automobilist alert en zorgt voor een variatie in beeldopbouw voor de voetganger en fietser.  

Om het harde verkeer  langs de Lemonnierlaan te sturen, is de Stallingradlaan visueel minder aantrekkelijk gemaakt door het smaller maken van de ruimte doormiddel van groenstroken met bomen er in. Doordat de Lemonnierlaan een beperkte breedte heeft, en de Stallingradlaan daarin tegen veel breder is. Is het een uitgelezen kans om de fietsers de ruimte te geven die ze verdienen binnen stad.

Een sterk gestuurde ruimte voor de voetganger, dit is bewerkstelligd door een duidelijke floorscaping. Dit is nodig om het winkelend publiek langs de winkel en horecagelegenheden te leiden. Hier is ook een strikte scheiding van het harde en zachte verkeer. Om de leefbaarheid in deze zone op te waarderen, is er een strook voor de winkels voorzien waar de detailhandel hun product kunne etaleren. Hierdoor zullen nieuwe investeerder worden aangetrokken.

R. BEEKMAN  - LANDSCAPE DESIGN